360 Derece Performans Değerlendirme

360 Değerlendirme ile performans değerlendirme bilgilerini tek bir sistemle bir araya getirin. Performans Değerlendirme süreçlerinin yönetimi artık çok kolay!

Kurumsal Hafıza

Performans değerlendirme sonucu elde edilen tüm bilgilerin tek bir sistemde toplanıp kurumsal hafızanın oluşmasına yardımcı olur.

Uygun Fiyat

Sistemimiz, uygun maliyetli olup herhangi bir donanım, bakım, yedekleme ve destek ile ilgili ekstra hiçbir ücret ödemezsiniz.

Kolay Kullanım

360 derece performans değerlendirme sistemimiz sizin ve çalışanlarınız kolaylıkla kullanmaya başlayabileceği bir arayüz ile tasarlanmıştır.

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

360 derece performans değerlendirme uygulaması insan kaynakları ve yönetim süreçleri açısından son derece önemlidir. İşletmeler, geçerli ve güvenilir performans değerlendirmesi sayesinde elde ettikleri yetenekleri ve güçleri yönetebilirler. Bu sebeple, çalışanların işlerini daha verimli şekilde yapılabilmesi için performans değerlendirmesinin yapılması büyük bir gereksinim halindedir. 360 derece performans değerlendirme yöntemi sayesinde çalışanlar, yöneticiler, iç ve dış müşteriler gibi birçok farklı kanal tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirmeler sonucunda çalışanların performansları ve yetkinlik seviyeleri konusunda objektif veriler ortaya çıkarılır. Şeffaf bir şekilde yapılan 360 derece performans değerlendirme işlemi ile verimlilik artışı elde edilmeye başlanır.

Nasıl, Neden ve Hangi Amaçla Yapılır?

Performans değerlendirme işlemi yapılacağı zaman bazı detayların göz önünde bulundurulması önemlidir. Değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına dair olan soruların cevapları belirlenmelidir. Bunun için ilk etapta yetkinlikler belirlenir. Daha sonra değerlendirme matrisi ortaya çıkarılır, değerlendirme sürecinin ne kadar süreci belirlenir ve gizlilik ile güvenlik sağlanır. Değerlendirme işlemindeki temel amaçlar arasında personellerin tek tek verimliliklerinin yükseltilmesi yer alır. Çalışan performansının artırılması için eksi yönlerinin tespiti yapılır. Aynı zamanda yetenekleri olan ve ilgi duydukları alanların geliştirilmesi sağlanır. 360 derece değerlendirme raporu adı verilen özel rapor ile ortaya çıkarılan veriler kapsamında, işletme yönetimi tarafından gerekli olan adımlar atılmasıyla birlikte iyileştirme çalışmalarına en doğru yöntemler uygulanarak başlanır.

Çalışanların Hangi Yetkinlikleri Değerlendiriliyor?

İşletmede çalışan personellerin performanslarının stratejik şekilde ortaya çıkarılması temel hedefler arasındadır. Bunun için çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi üç ayrı şekilde ortaya çıkarılır. Temel yetkinlik, fonksiyonel yetkinlikler ve çalışanların iş anlamında sergiledikleri performanslar değerlendirmeye tutulur.

Yönetimsel yetkinlikler de çalışanların yönetici pozisyonu veya daha üzeri pozisyonlar için sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğini ortaya çıkarır. Çalışanların bu tür yetkinlikleri değerlendirilirken çalışma arkadaşlarının performanslarının ölçülmesi de istenebilir. Bu detaylar şirketler ve çalışanlar için son derece vizyoner yaklaşımların ortaya çıkabilmesini sağlar. Gelecek için atılabilecek adımlar karşılıklı olarak ortaya çıkarılabilir hale gelir. Önemli olan ayrıntı çalışanların sorumlulukları konusunda genel anlamda ne kadar titiz davrandığı ve zaman yönetimini nasıl ele aldığıdır.

360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Avantajları

Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerine göre birçok farklı özelliği bulunan 360 derece performans değerlendirmeden yararlandığınız zaman objektif ve kapsamlı bir geri bildirim imkanı elde etmiş olursunuz. Aynı zamanda kişisel gelişim ve eğitime destek alanlarında da avantaj söz konusudur. Kurum içi iletişimin güçlenmesini sağlayabilen bu yöntem kariyer gelişiminde sorumluluk alınabilmesi için yararlıdır.

Zamandan tasarruf elde edilebilmesi bu yöntemin sık sık tercih edilmesindeki diğer önemli sebeplerdendir. Dijital platformlarda gerçekleşen 360 derece performans değerlendirmesiyle işletmeler zamandan büyük bir tasarruf elde ederek kazançlı duruma geçebilirler. 360 derece performans değerlendirmeleri ürün ve hizmet kalitesinin artması söz konusu olduğu zamanlarda da ön plana çıkar.

360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Dezavantajları

360 derece performans yönetiminin bilinen herhangi bir zararı veya dezavantajı yoktur. Performans değerlendirme sistemlerinde iyi bir stratejinin hazırlanması ve uygulanması önemlidir. Bu noktada şirkete bu sistemi benimsetebilmek ve uygulamak biraz zorlayıcı bir süreç ortaya çıkarabilir.

Avantajlarının ortaya çıkabilmesi için doğru şekilde tasarlanmış, şirket içerisinde yer alan bütün departmanlara doğru zamanlarda doğru yöntemlerin uygulanması gerekir. Şirket içi çalışanlarının birbirlerini değerlendirmesi göz önüne alındığı zaman kapsamlı bir çalışma için gizliliğin sağlanması önemlidir. Şirketler performans değerlendirmesini yapacakları zaman şeffaf bir politika izlemeli ve gerekli olan güveni şirkette çalışan herkese sunmalıdır. Bu şekilde uygulanan özel değerlendirme uygulamalarından dolayı herhangi bir problem ortaya çıkmamaktadır.

Hangi Alanlarda 360 Derece Performans Değerlendirmesi Yapılabilir?

Çalışan yetkinliklerinin belirlenmesi, davranışların ortaya çıkarılması ve yeterliliklerin tespit edilmesi için düzenlenen 360 derece performans bildirimi birçok açıdan avantajlıdır. Hedef bazlı değerlendirme yapmaya da imkan tanıyan bu uygulamalarda farklı değerlendirme konuları vardır. Mesleki yeterlilik, davranışsal yeterlilik ve bireysel yeterlilik gibi farklı ana başlıklar bu alanlara en iyi örnekler arasında bulunur.

360 Derece Geri Bildirim Nedir? Geri Bildirim Yöntemleri Nelerdir?

360 derece geri bildirimi 4 ile 8 kişi tarafından çalışanların değerlendirilmesini sağlar. Çalışanlar 360 derece değerlendirilmesi ve üst yönetime bildirim verilmesi çalışanın ödül, prim veya terfi almasında etkilidir. Çalışanların başarılı yönlerinin geri bildirimler ile ön plana çıkarılması avantajlı durumları meydana getirir. 360 derece geri bildirim yapıldığı zaman çalışanların her yönden değerlendiriliyor olması eksikliklerin farkına varılmasını da sağlar. Böylelikle iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi mümkün hale gelir.

360 derece geri bildirim yönteminde personel hakkında iş ilişkileri içerisinde olduğu farklı kişilerden anonim geri bildirimler toplanır. Çalışanların yöneticileri, meslektaşları, doğrudan raporlar ve astların gelebilecek bildirimlere bağlı hareket edebilir. Bireyler hakkında farklı yönlerde görüş elde edilebilmesi için birçok farklı kişinin fikirlerini paylaşabileceği özel yöntemler uygulanır. Böylelikle personellerin güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilmesi mümkün olur. Mesleki gelişim ve şirket gelişimi için geri bildirimler altın değerindedir.

Geleneksel 90 Derece Performans Değerlendirme ile 360 Derece Performans Değerlendirmenin Arasındaki Farklar

Geleneksel 90 derece performans değerlendirmesi ile 360 derece performans değerlendirmesi arasında birçok fark yer alır. 90 derecelik performans değerlendirmesi söz konusu olduğu zaman değerlendirilen kişi hakkındaki veriler, işletmedeki yöneticilerden elde edilir. Çalışanların kendilerini adil şekilde değerlendirmediklerini hissetmeleri kaçınılmazdır.

360 derece performans değerlendirmesinde ise çalışanlar hakkında değerlendirme yapılacağı zaman birçok farklı kaynak kullanılır. Personellerin iş arkadaşları, iletişim halinde oldukları diğer departmanlar, yöneticiler ve müşteriler söz konusudur. Değerlendirmeler birden fazla kaynak ile yapıldığından dolayı daha adil, şeffaf ve güvenilir veriler elde edilir. 360 derece yönteminde verilerin oldukça renkli olması pek çok açıdan avantajı da beraberinde getirir.

RunHR360 ile İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm!

RunHR360, 360 derece performans değerlendirme yazılımını sizlere sunar. Operasyonel yükünüzü hafifletebileceğiniz RunHR360, zaman kaybını engellerken zamandan tasarruf elde edebilmenizi de sağlar. Performans değerlendirme sürecinin tamamen dijital hale gelmesi şirketinize büyük katkıda bulunur. Bu sayede değerlendirme sürecini aylar sürebilecek bir zaman diliminde yönetmek yerine 1 gün gibi kısa bir sürede sonuca ulaştırabilirsiniz.

RunHR360 Nedir?

Bulut tabanlı bir yazılım sunan RunHR360, zamandan ve mekandan bağımsız şekilde değerlendirme çalışmasının gerçekleşebilmesini sağlar. Bireysel gelişim için özel planları hazırlayabilen RunHR360, personellerin geliştirilmeye açık olan yönlerine göre etkileyici önerilerde bulunur. Değerlendirme sisteminin şeffaf bir yapıda olması en önemli avantajıdır. 10 yılı aşkın süredir özel insan kaynakları yazılımları geliştiren ekibe sahip RunHR360, iş yükünüzü azaltmak ve maliyetleri düşürebilmek için tercih edebileceğiniz bir yazılımdır.

RunHR360’da Sistem Nasıl İşliyor?

RunHR360’ın en önemli özellikleri arasında kişisel formlar bulundurması yer alır. Tüm çalışanların aynı formlar ile değerlendirilmesi yerine özel formlar kullanılması sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesine katkı sağlar. Kişilerin özel yönlerine göre ağırlık verilmesi diğer bir önemli seçenektir. Departmanlar ve şirket çerçevesinde değerlendirme yönlerine göre hesaplama yapılabilmesi gibi bir avantaj da söz konusudur. Yalnızca rakamlardan oluşan raporlar yerine sizlere görsel raporlar sunulur ve verilerinizi yorumlayabilmeniz daha anlamlı hale getirilir.

RunHR360 360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı Ne Tür Avantajlar Sağlıyor?

360 derece performans değerlendirme yazılımında esnek bir alt yapı vardır. Böylelikle şirketlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli tüm adımlar atılmış olur. Spider Graph özellği ile kolaylıkla karşılaştırma yapabilmeniz mümkündür. Grafiksel raporlama RunHR360’ın en belirgin özelliklerindendir. Kişiselleştirilebilen formlar ve yönlere göre ağırlıkların ortaya çıkarılması özel ölçme formlarını oluşturabilmenizi sağlar. RunHR360 yazılımından yararlanarak tek bir gün içerisinde bu süreci en güvenilir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Çalışanların Hangi Yetkinlikleri Değerlendiriliyor?

İşletmede çalışan personellerin performanslarının stratejik şekilde ortaya çıkarılması temel hedefler arasındadır. Bunun için çalışanların yetkinliklerinin değerlendirilmesi üç ayrı şekilde ortaya çıkarılır. Temel yetkinlik, fonksiyonel yetkinlikler ve çalışanların iş anlamında sergiledikleri performanslar değerlendirmeye tutulur.

Yönetimsel yetkinlikler de çalışanların yönetici pozisyonu veya daha üzeri pozisyonlar için sorumluluklarını yerine getirip getiremeyeceğini ortaya çıkarır. Çalışanların bu tür yetkinlikleri değerlendirilirken çalışma arkadaşlarının performanslarının ölçülmesi de istenebilir. Bu detaylar şirketler ve çalışanlar için son derece vizyoner yaklaşımların ortaya çıkabilmesini sağlar. Gelecek için atılabilecek adımlar karşılıklı olarak ortaya çıkarılabilir hale gelir. Önemli olan ayrıntı çalışanların sorumlulukları konusunda genel anlamda ne kadar titiz davrandığı ve zaman yönetimini nasıl ele aldığıdır.

360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Avantajları

Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerine göre birçok farklı özelliği bulunan 360 derece performans değerlendirmeden yararlandığınız zaman objektif ve kapsamlı bir geri bildirim imkanı elde etmiş olursunuz. Aynı zamanda kişisel gelişim ve eğitime destek alanlarında da avantaj söz konusudur. Kurum içi iletişimin güçlenmesini sağlayabilen bu yöntem kariyer gelişiminde sorumluluk alınabilmesi için yararlıdır.

Zamandan tasarruf elde edilebilmesi bu yöntemin sık sık tercih edilmesindeki diğer önemli sebeplerdendir. Dijital platformlarda gerçekleşen 360 derece performans değerlendirmesiyle işletmeler zamandan büyük bir tasarruf elde ederek kazançlı duruma geçebilirler. 360 derece performans değerlendirmeleri ürün ve hizmet kalitesinin artması söz konusu olduğu zamanlarda da ön plana çıkar.